I-квартал

                                                                                                                                                   ІНФОРМАЦІЯ

про надходження І використання благодійних пожертв від від фізичних та юридичних осіб
по Чернівецькому обласнному медичному діагностичному центру за 1 квартал 2019р

Період

Найменува

ння

юридичної

особи(або

назначен»

Благодійні пожертви, що були отримані закладом

Всього

отримано благодійни х пожертв

тис.грн

Використання закладом охорони здоровя благодійних пожертв,отриманих у 

грошовій та натуральній формі(товари і послуги)

Залишок

невикористаних

грошових коштів,товарів і послуг на кінець

В

грошовій

формі

тис.грн

В

натура

льній

формі

тис.грн

Перелік

товарів і послуг в

натураль ній формі

Напрямки використання в грошовій формі(статті витрат)

Сума тис.грн

Перелік

використай их товарів та послуг у натуральній

Сума

тис.грн.

 

1

квартал

2019р.

ФІЗИЧНІ

особи

452,0

 

 

452,0

Предмети,матеріали, обладнання та інвентар

52,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

40,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

323,3

 

 

 

Всього

 

444,1

7,9

Всього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ċ
ОМДЦ Чернівці,
5 квіт. 2019 р., 04:06
Comments