Відділ променевої діагностики


  Відділ променевої діагностики є одним із структурних підрозділів ОМДЦ, історія якого бере початок з моменту заснування даного закладу. Колектив фахівців постійно виконує діагностичну роботу класичними рентгенівськими методами візуалізації (рентгенографія) та сучасними спеціальними методами, такими як комп’ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ). Відділ оснащений 2 рентгенівськими апаратами Siemens та Villa, комп’ютерним томографом Siemens та новітнім сучасним магнітно-резонансним томографом відкритого типу i_Open.
У колективі відділу працює 7 лікарів-рентгенологів (з них кандидат медичних наук Мацюк Танасій Михайлович), 4 з яких атестовані на вищу категорію, 2 - на першу категорію, 1 – другу категорію. З 4 рентгенолаборантів атестовані: на вищу категорію - 2, на першу - 1, на другу категорію - 1. Сестра медична старша атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

  Очолює відділ Бутвін Алла Георгіївна, лікар-рентегнолог вищої кваліфікаційної  категорії:

Рутинні рентгенівські обстеження (рентгенографія) призначені для діагностики захворювань органів грудної клітини, опорно-рухового апарату (зокрема хребта, кісток, суглобів), ЛОР-органів, черевної порожнини. КТ та МРТ -  високоспеціалізовані взаємодоповнюючі променеві методи пошарової візуалізації,з допомогою яких діагностуються захворювання ЦНС (головного, спинного мозку та їх оболонок, черепномозкових та спинномозкових нервів, магістральних судин головного мозку та вертебро-базилярного басейну), опорно-рухового апарату (кісток, суглобів та  хребта), чоловічої та жіночої сечо-статевої систем (нирок, сечового міхура, матки та додатків, калитки), залоз внутрішньої секреції (гіпофізу, щитоподібної залози, наднирників), окрім того комп’ютерна томографія дає можливість діагностувати захворювання органів грудної клітини, зокрема межистіння, та органів черевної порожнини (гепато-біліарної системи, селезінки, підшлункової залози, шлунку, тонкого та товстого кишківника та елементів лімфатичної системи).

Магнітно-резонансна томографія - це сучасний, складний, але безпечний та ефективний метод діагностики, не пов'язаний з іонізуючим випромінюванням і введенням радіоактивних речовин. Даний метод дозволяє отримати чітке зображення внутрішніх органів, дозволяє встановити діагноз та призначити відповідне лікування. Метод магнінтно-резонансної томографії є методом вибору в діагностиці демієлінізуючих захворювань головного та спинного мозку, зокрема такого захворювання як розсіяний склероз. Метод дає можливість не тільки чітко візуалізувати морфологічний патологічний субстрат даного захворювання – вогнища демієлінізації, а також оцінити їх активність, використовуючи спеціальне внутрішньовенне контрастне підсилення («Магневіст», «Омніскан», «Томовіст»). Окрім цього, МР-томографія дає можливість  чітко встановити розміри, розташування, взаєморозташування, структуру об’ємних утворень, а при проведенні МРТ з введенням контрасту у більшості випадків можна віддиференціювати власне об’ємне утворення від перифокальних змін (набряку) та контролювати зміни речовини структур головного, спинного мозку та їх оболонок в післяопераційний період, виявляти «приховані» фокуси вторинного ураження. З допомогою спеціальних методик, таких як МР-дифузія можна діагностувати ішемічний інсульт в найгостріший період (в перші години з його початку), а при проведенні безконтрастної МР-ангіографії діагностуються артеріо-венозні мальформації, аневризми магітстальних судин головного мозку . Метод надзвичайно інформативний у діагностиці захворювань опорно-рухового апарату, зокрема: при вторинному ураженні кісток (візуалізація «дебюту» метастазів до появи деструктивних змін), травматичних змін суглобів, особливо колінного (найкраща візуалізація менісків та зв’язкового апарату), початкових проявах остеохондропатій (наприклад некроз головки стегнової кістки).

Усі вищезазначені переваги даних методів  надають можливість фахівцям відділу  щоденно вдосконалювати діагностичний процес, впроваджувати нові організаційно-методичні рекомендації ВООЗ, МОЗ України та ГОУОЗ та приймати активну участь в рамках Національних програм «Онкологія», «Розсіяний склероз», «Туберкульоз», «Гіпертонічна хвороба», «Мати та дитина», «Цукровий діабет».

Відділ променевої діагностики