Відділ клініко-діагностичних та цито-морфологічних досліджень

       Відділ клiнiко-дiагностичних та цито-морфологiчних дослiджень органiзовано на базi обласного медичного дiагностичного центру в 1989 роцi, згiдно рішення № 4 виконкому Чернiвецької обласної ради народних депутатiв вiд 18 сiчня 1989 року, для обстеження великих  контингентів населення  на основі застосування нових  cучасних досягнень науки  з  використанням найновiтнішої технiки та методiв дiагностикита включає в себе такі підрозділи:   

  • гематологiчний
  • iмунологiчний
  • лабораторія ПЛР
  • гормональний
  • цито-генетичний
  • цито-морфологiчний
  • біохімічний
  • загально-клінічний
  • забору кровi.
         Відділ забезпечений кваліфікованими фахівцями: працюють 10 лікарів-лаборантів з вищою кваліфікаційною категорією, 1 біохімік з першою категорією, 1 біохімік з вищою категорією, 1 біолог з 1 категорією та 1 біолог спеціаліст, а також 4 фельдшери-лаборанти і 3 сестри медичні з вищою категорією, 2 медичних лаборанти з вищою категорією та 1 медичний лаборант з другою категорією.

          Відділ очолює Шварковська Алла Анатоліївна, лікар вищої кваліфікаційної категорії,  голова Асоціації лаборантів області. На період відпустки Шварковської А.А. тимчасове виконання обов'язків завідувачки відділу здійснює Мартиненко Інна Вікторівна, лікар-лаборант з клінічної біохімії вищої кваліфікаційної категорії.

                     Оснащення відділу 

 Відділ оснащений сучасним обладнанням  за допомогою якого проводяться лабораторні дослідження з використанням високоінформативних аналітичних технологій:        

-    біохімічні  автоматичні аналiзатори  «ACCENT 200», «ACCENT 300»  ф. Cormay, Польща,

-   комплект для електрофорезу «Paragon» ф. Beckman, США,

-   два  гематологiчних  автоматичних аналiзатори  «BC 3000 +» ф. Mindray,  Китай, 

-   імуно-ферментний напівавтоматичний аналiзатор «STAT FAX 303 Plus»,  США,

-  імуно-ферментний напівавтоматичний аналізатор «Multiskan Ascent» ф. Thermo, Фінляндія,

-   імуно-ферментний напівавтоматичний аналізатор «Sunrise» ф. Tecan, Австрія,

-  аналізатор для ПЛР-діагностики «IGCykler» ф. Bio Rad, США,

-  напівавтоматичний коагулометр «Rayto», Китай.

- електронний мiкроскоп «Axiolab» ф. Zeiss, Німеччина, обладнаний фотокамерою, комп’ютером, лазерним принтером для цито-генетичних дослiджень

        Крім   аналізаторів    в   10 монокулярних та 11 бінокулярних  мікроскопів (4-Biostar B3 ф. OPTECH GmbH, Німеччина)  фотоелектроколориметри, 8 термостатів,  4 центрифуги, 2  дистилятора,  3   сушильні   шафи, аналітична  вага,  електронна  вага,   2  торсійні ваги,  8  персональних комп”ютерів, 2 люмiнiсцентних мікроскопи (ф.OPTECH GmbH, Німеччина), 33 піпеточних дозатори.

    В лабораторiї проводяться бiохiмiчнi, гематологiчнi, загально-клiнiчнi, цитологiчнi, гістологiчнi, цито-генетичнi, iмунологiчнi, імуно-ферментні дослідження та дослідження методом ПЛР.

Відділ клініко-діагностичних та цито-морфологічних до