Інженерний відділ і відділ АСУ


      У відділі автоматизованої системи управління ОМДЦ працюють 1  інженер – програмісти по обслуговуванню програмно-прикладних засобів та 1 фахівець з інформаційних технологій. В інженерному відділі працюють 4 інженери з обслуговування медичної техніки та 1 інженер-метролог.

      Відділ АСУ організовує і забезпечує:
  • функціонування прикладних програмних засобів та банків інформації у діагностичному центрі;
  • функціонування комп‘ютерної мережі;
  • обслуговування консолі файл-сервера локальної обчислювальної мережі;
  • контроль та нагляд за правильним збором, зберіганням і нарощуванням банків інформації;
  • методична робота з працівниками ОМДЦ по питаннях можливостей прикладних програмних засобів, виконання необхідних дій в складних ситуаціях;
  • контроль за збереженням та раціональним використанням обладнання та апаратури, технічно грамотну їх експлуатацію.