Інженерний відділ і відділ АСУ


      У відділі автоматизованої системи управління ОМДЦ працюють два  інженери – програмісти по обслуговуванню програмно-прикладних засобів. В інженерному відділі працюють 6 інженерів по обслуговуванню медичної техніки.

      Відділ АСУ організовує і забезпечує:
  • функціонування прикладних програмних засобів та банків інформації у діагностичному центрі;
  • функціонування комп‘ютерної мережі;
  • обслуговування консолі файл-сервера локальної обчислювальної мережі;
  • контроль та нагляд за правильним збором, зберіганням і нарощуванням банків інформації;
  • методична робота з працівниками ОМДЦ по питаннях можливостей прикладних програмних засобів, виконання необхідних дій в складних ситуаціях;
  • контроль за збереженням та раціональним використанням обладнання та апаратури, технічно грамотну їх експлуатацію.