Інженерний відділ і відділ АСУ


      У відділі автоматизованої системи управління ОМДЦ працюють: керівник відділу АСУ, 1  інженер – програміст з обслуговування програмно-прикладних засобів. 
      В інженерному відділі працюють 3 інженери з обслуговування медичної техніки та 1 інженер-метролог.

      Відділ АСУ організовує і забезпечує:
 • функціонування прикладних програмних засобів та банків інформації у діагностичному центрі;
 • функціонування комп‘ютерної мережі;
 • обслуговування консолі файл-сервера локальної обчислювальної мережі;
 • контроль та нагляд за правильним збором, зберіганням і нарощуванням банків інформації;
 • методична робота з працівниками ОМДЦ по питаннях можливостей прикладних програмних засобів, виконання необхідних дій в складних ситуаціях;
 • контроль за збереженням та раціональним використанням обладнання та апаратури, технічно грамотну їх експлуатацію.
         Інженерний відділ організовує і забезпечує:
 •       проведення висококваліфікованого обслуговування технічних, комунікаційних і програмних засобів медичної та комп'ютерної техніки, інженерних комунікацій ОМДЦ;
 •      освоєння та впровадження нових системних методів, продукції науково-технічного призначення,сучасних засобів медичної та комп'ютерної техніки, інженерних комунікацій;
 •      обмін досвідом і налагодження виробничих контактів з іншими медичними установами України та закордонних держав;
 •      підвищення кваліфікації персоналу у встановленому порядку;
 •      систематичний аналіз якісних та кількісних показників роботи персоналу та контроль поточної діяльності;
 •      нормування праці;
 •      підбір, розміщення, підвищення кваліфікації, виховання кадрів;
 •      дотримування норм етики та деонтології, правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки і охорони праці, вимог експлуатаційної документації .