Сообщение без заголовка

опубліковано 9 квіт. 2018 р., 23:23 ОМДЦ Чернівці
ІНФОРМАЦІЯ
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб 
в Чернівецькому обласному медичному діагностичному центрі 
за І квартал 2018 року

період

Найменування юридичної особи (або назначення фізичної особи)

Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров‘я від юридичних та юридичних осіб

Всього отримано благодійних пожертв, тис.грн

Використано закладом охорони здоров‘я благодійних пожертв, отманих у грошовій та натуральній формі (товари і послуги)

Залишок невикористаних грошових коштів, товарів і послуг на кінець звітного періоду тис.грн

В грошовій формі тис.грн

В натуральній формі тис.грн

Перелік товарів і послуг в натурнальній формі

Напрямки використання в грошовій формі (статті витрат)

Сума, тис.грн

Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі

Сума, тис.грн

1 квартал 2018 р.

Фізичні особи

725,0

 

 

725,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

31,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев‘язувальні матеріали

561,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

77,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

46,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

722,1

 

 

2,9

Comments