Повідомлення без заголовка

опубліковано 23 січ. 2018 р., 00:23 ОМДЦ Чернівці   [ оновлено 19 лип. 2018 р., 01:28 ]

 

 

ДАЙДЖЕСТ ЗМІН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

№2, СІЧЕНЬ 2018

 

Президент підписав прийнятий парла­ментом закон, а на засіданні Кабінету Міністрів ми ухвалили перші ключові документи, щоб зміни в системі охорони здоров’я почали втілюватися в життя.

Реформа розпочалась з піврічного під­готовчого етапу. Виплати розпочнуться у другому. Ми суттєво — від півтора до двох разів — збільшуємо фінансу­вання за новим механізмом «гроші ідуть за пацієнтом» і для цього закладено достатньо коштів у бюджет. Але це ста­неться лише в тих містах, громадах або районах, які розпочнуть реформу у себе. У місцевої влади, закладів та ме­диків є час, щоб підготуватися: провести автономізацію центрів та амбулаторій, забезпечити необхідне оснащення, при­єднатися до електронної системи охоро­ни здоров’я тощо.

Якби мене попросили назвати одну голо­вну річ, яку необхідно зробити лікарям та медсестрам, щоб підготуватися до реформи, я би назвав базове вміння працювати на комп’ютері. Банки, аптеки, магазини вже давно працюють онлайн. Ми почнемо вже цього року. Для лікаря чи медсестри користування електро­нною системою не буде складним. Воно буде включати внесення до реєстрів даних про пацієнта, причин звернення та призначень. Однак, необхідно буде виділити час, аби звикнути. Зрештою, це спростить усім роботу: паралельно із запровадженням електронної сис­теми ми будемо скасовувати паперову звітність і будемо автоматично збирати всю необхідну статистику за даними, внесеними лікарями.

Для керівників закладів головним за­вданням буде реорганізація в некомер­ційні комунальні підприємства. Це дасть закладу можливість мати значно більше свободи у прийнятті щоденних рішень, мати рахунок закладу в банку, справедливо диференціювати заробітні плати, самостійно планувати свою фі­нансову діяльність. Головні лікарі стають фаховими управлінцями.

Тож коли починати працювати над впро­вадженням? Моя відповідь: прямо сьогодні. Реформа торкнеться кожного сімейного лікаря, педіатра, терапевта, кожного закладу, кожного керівника, кожну місцеву раду. Якщо кожен зро­бить свою роботу, первинна ланка у 2018 стане справжньою історією успіху.

 

 

Ключові етапи реформи: терміни

Міністерство багато разів повідомляло про те, що реформа почнеться з 1 січня 2018 року. Водночас великі структурні зміни не можуть відбути­ся в один день і навіть в один місяць. Медична реформа зачіпає кожну місцеву громаду, сотні медичних за­кладів, тисячі медичних працівників та кожного пацієнта — фактично у змінах задіяні ми всі. Саме тому ко­манда Міністерства охорони здоров’я розробила детальний план впрова­дження медичної реформи, де кожен матиме чіткі задачі та достатньо часу для їх виконання на кожному етапі.

Наша спільна задача — у 2018 році закласти міцний фундамент для змін та якісно запустити нову первинну допомогу та показати результат.

Основні дати реформи

Автономізація та підключення до електронної системи охорони здоров’я

Основна задача на перше півріччя 2018 — реорганізувати заклади

ПМД з бюджетних установ у кому­нальні некомерційні підприємства. Іншими словами — автономізувати­ся. Це обов’язкова умова, оскільки тільки медичні заклади у статусі комунальних некомерційних підпри­ємств зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінан­сування за надані послуги з Держав­ного бюджету.

Перший квартал 2018 року — час для місцевої влади та медичних закладів первинної ланки на підго­товку до впровадження нової моделі фінансування та нових стандартів надання послуг.

Підключення до

електронної системи

охорони здоров’я

Також для входження в реформу заклад первинної медичної допо­моги має обрати медичну інформа­ційну систему (МІС) та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, яка наразі працює в тесто­вому режимі.

Створення Національної служби здоров’я

Протягом першого кварталу 2018 року буде створюватися Національ­на служба здоров’я України — цен­тральний орган виконавчої влади, що реалізовуватиме державну полі­тику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. НСЗУ — це національний страховик (оператор), який укладати­ме договори із надавачами медичної допомоги, за якими закуповуватиме у них послуги з медичного обслуго­вування населення.

Наприкінці грудня 2017 року було прийняте положення про НСЗУ. Цей важливий документ фактично зробив можливим запуск реформи, адже НСЗУ — один із найважливі­ших її елементів. Із січня 2018 року розпочинається конкурс на посаду Голови НСЗУ. Коли він завершиться, із урахуванням результатів конкурсу буд призначено Голову. Після цього буде можлива реєстрація Національ­ної служби здоров’я і розпочнеться набір персоналу. Тоді відбудеться офіційний запуск Служби, після чого розпочнеться підписання договорів із закладами ПМД.

Старт підписання

Декларацій про вибір лікаря

Із квітня 2018 року стартує кампанія з вибору лікаря з надання первинної допомоги, під час якої пацієнти під­писуватимуть декларації з обрани­ми лікарями. Пацієнт може обрати для себе будь-якого лікаря, неза­лежно від місця реєстрації чи про­живання. Декларація про вибір ліка­ря первинної допомоги повідомляє державу, що конкретний лікар буде отримувати гроші за ведення кон­кретного пацієнта.

До початку кампанії з вибору ліка­ря підписання Декларацій

про вибір лікаря відбувається у пілот­ному режимі. Це зроблено для того, щоб лікарі мали час навчитися корис­туватися функціоналом МІС, а також для тестування центрального компо­нента електронної системи охорони здоров’я.

У цей же час триватиме підготовка проектів договорів закладів первин­ної медичної допомоги з Національ­ною службою здоров’я.

Перші прямі виплати від НСЗУ

Із липня 2018 року починає роботу Національна служба здоров’я Украї­ни. Перші заклади охорони здоров’я у статусі некомерційних комунальних підприємств підпишуть договори з НСЗУ. З цього часу ці медзаклади первинної допомоги почнуть отри­мувати прямі виплати за конкретних пацієнтів.

У 2018 році буде діяти і медична суб­венція, і нова модель. Тому до

початку прямих виплат з Державного бюджету за договорами з НСЗУ (се­редина 2018 року), заклади первин­ної ланки, в тому числі автономізова­ні, будуть фінансуватися за рахунок медичної субвенції, як і раніше.

Медичні заклади зможуть приєд­нуватися до реформи тільки група­ми — тобто одразу весь район, місто або ОТГ. Це зумовлено тим, що суб­венція виплачується на бюджет, і від­повідно зміна фінансування може відбутися повністю для цього бю­джету, а не окремого закладу.

Отже, для приєднання до реформи всі заклади охорони здоров’я, які фі­нансуються з бюджету району, міста або ОТГ мають бути автономізовані, підключені до електронної системи охорони здоров’я і відповідати Табе­лю оснащення для надання ПМД.

Приватні практики первинної до­помоги (лікарі-ФОП та приватні заклади) можуть укласти договір та розпочати роботу з НСЗУ в будь-який момент від моменту запуску роботи Служби.

Заклади, що до цього часу не встиг­нуть пройти процедуру автономі­зації або все ще чекатимуть, поки інші заклади їхнього міста, району чи ОТГ завершать цей процес, будуть і далі фінансуватися за рахунок ме­дичної субвенції.

У цей же час в другому півріччі буде розпочата робота з підготовки пере­ходу закладів спеціалізованого і ста­ціонарного лікування на нову модель фінансування.

Початок і кінець четвертого кварталу 2018 року — це друге і третє «вікно можливостей» для закладів пер­винної допомоги укласти контракт з Національною службою здоров’я та перейти з субвенції на прямі виплати за пацієнтів.

Головні задачі на 2018 рік

Комунальному закладу

первинної допомоги

1. Реорганізуватися у некомерційне комунальне підприємство

2. Забезпечити комп’ютеризацію, обрати МІС та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, отримати електронні цифрові підписи для закладу та лікарів

3. Привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність до Табелю технічного оснащення

4. Почати активне інформування та підписання з пацієнтами Декларацій про вибір лікаря первинної допомоги

5. Укласти договір з Національною службою здоров’я України

Місцевій владі

1. Ухвалити рішення, необхідні для адміністративної та господарської автономії закладів охорони здоров’я. Статути новостворених комунальних некомерційних підприємств мають дозволяти цим закладам самостійно вирішувати питання штатного розпису та розмірів заробітних плат. Це дозволить підвищити заробітну плату медикам на первинній ланці після входження в реформу

2. Комп’ютеризувати та обладнати медичні заклади, які є майном громади.

3. На рівні місцевого бюджету запускати місцеві програми громадського здоров’я для населення. Адже виконавцями таких програм зможуть бути комунальні некомерційні підприємства.

Доступні ліки: у 2018 році безкоштовних

ліків стане більше

Урядова програма «Доступні ліки» успішно впроваджувалася минулого року. Кожна третя аптека добровіль­но бере участь у програмі — нині їх 6 744. Програма користується по­пулярністю у пацієнтів: за 8 місяців роботи пацієнти отримали ліки май­же за 12 мільйонами рецептів на суму понад 500 млн грн. За час, коли програма набирала обертів і їй поча­ли довіряти, кількість пацієнтів збіль­шилася у 10 разів, і це наша спільна перемога.

Наприкінці грудня Уряд ухвалив зміни до програми «Доступні ліки», які дозволяють збільшити кількість безкоштовних препаратів щонай­менше на 10 торгових назв та дода­ють 2 діючі речовини для лікування серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу — Лозартан та Глібенкламід.

Для виробників у наступному році за­працює новий механізм ціноутворен­ня для препаратів: після встановлен­ня граничних цін на лікарські засоби, фармкомпанії матимуть додатково 5 днів, щоб знизити свої цінові пропо­зиції і таким чином поповнити ланку препаратів, що відшкодовуватимуть­ся на 100% за державний кошт.

Завдяки цій зміні ми очікуємо що­найменше 10 нових торгових назв препаратів, що розширять перелік безкоштовних лікарських засобів. Це дозволить збільшити асортимент медикаментів для пацієнтів, яким навіть незначна доплата є обтяж­ливою для сімейного бюджету. Очі­куємо, що зниження цін дозволить нам оплатити на 30% більше препа­ратів для пацієнтів за ті самі кошти.

Новий перелік препаратів, що брати­муть участь у проекті «Доступні ліки» та ціни будуть визначені на початку лютого 2018 року.

Окремо Урядом була ухвалена ще одна постанова, яка передба­чає долучення до програми ліків для пацієнтів, які перенесли операції з пересадки органів. Ці препарати у програмі відшкодування з’являться вже у другій половині 2018 року.

Ще однією новацією буде електронна звітність: це має суттєво полегшити бюрократичний аспект програми. Навесні плануємо почати працювати з електронним рецептом — у 4—5 областях та місті Бахмут. Спершу пілотний проект, а згодом — і по всій Україні.

Роман Ілик

Заступник міністра охорони здоров'я

 

Comments