Повідомлення без заголовка

опубліковано 11 січ. 2018 р., 05:36 ОМДЦ Чернівці   [ оновлено 19 лип. 2018 р., 01:29 ]

 

ДАЙДЖЕСТ ЗМІН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

№1, ГРУДЕНЬ 2017

 

ДАНО СТАРТ МЕДРЕФОРМІ

Законопроект «Про державні фі­нансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» при­йнято Верховною Радою та підписано Президентом. Згідно з Законом зміни почнуться вже з 2018 року.

В Україні створюється Національна служба здоров'я України, яка буде оператором солідарної медичної сис­теми страхування.

Послуги оплачуватимуться оплачува­тимуться закладам охорони здоров'я напряму з бюджету — програма медичних гарантій зазначена в держ­бюджеті окремим рядком.

Саме така система діє у країнах Скандинавії, Великобританії, Іспанії, Польщі.

Для пацієнтів і лікарів це буде вигля­дати як звичайна медична страховка. Кожен рік буде відоме покриття — що саме оплачує держава.

Пацієнти самі обиратимуть заклади, куди вони звертатимуться за медич­ними послугами.

Медичні заклади одержуватимуть кошти за послуги, які вони фактично надали. Лікарі отримуватимуть в ме­дичному закладі зарплату без тариф­ної сітки або матимуть свою приват­ну практику і доходи безпосередньо від НСЗУ.

Шановні медики!

Нам не вистачало прямої розмови з вами і ми вирішили це виправити.

Ми починаємо випускати національну медичну стіннівку. Будемо в ній роз­повідати про зміни в системі охорони здоров'я, важливий досвід громад та окремих закладів. І, звичайно, від­повідати на ваші запитання.

Просимо вас роздрукувати цю стіннів­ку на звичайному принтері і повісити там, де у вас зазвичай збираються лікарі.

 

З 2018 — РЕФОРМА НА ПЕРВИНЦІ,

З 2020-ГО — В УСІХ ЛІКАРНЯХ

У новій системі державні кошти будуть надходити безпосередньо на рахунки закладу або приватної практики, які надали послугу.

У 2018 році зберігається можливість фінансування первинної ланки через механізм медичної субвенції.

На вторинній і третинній ланці фі­нансування за старою моделлю триватиме до 2020 року. Під цей час нова модель буде відпрацьовуватись на пілотних проектах.

 

 

 

ЄДИНІ ТАРИФИ

На рівні первинної допомоги кошти програми медичних гарантій будуть нараховуватися за кількість паці­єнтів, які підписали «Декларацію про вибір лікаря з надання первинної допомоги» з конкретним лікарем.

У цьому випадку тариф (так звана «капітаційна ставка») залежатиме від віку пацієнта. Всього передбачено п’ять коефіцієнтів, для п’яти вікових груп.

Тарифи будуть єдині для всієї тери­торії України.

На первинній ланці послугою є комп­лексне ведення пацієнта протягом певного часу. Обсяг послуг для па­цієнта буде описаний в «Порядку надання ПМД», який зараз готується до затвердження.

ПАЦІЄНТ ОБИРАТИМЕ ЛІКАРЯ

Пацієнт не обмежений місцем ре­єстрації чи проживання і зможе змінити лікаря в будь-який час. Від якості роботи та культури ліка­ря залежить, скільки пацієнтів його оберуть і відповідно скільки грошей буде нараховано медичному закладу, в якому працює лікар, а відтак — і зарплата лікаря.

ПРЯМІ ДОГОВОРИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Договір медичний заклад або лі­кар-ФОП укладає безпосередньо з Національною службою здоров’я України. Це центральний орган вико­навчої влади за статусом подібний до Міністерства.

НСЗУ не володітиме коштами, які ви­діляються з держбюджету на оплату послуг медичного обслуговування населення. Гроші зберігатимуться на казначейських рахунках. Націо­нальна служба здоров’я буде опе­ратором, який контрактуватиме закупівлю медичних послуг та укла­датиме договори з медичними закла­дами і лікарями-ФОП.

НСЗУ контролюватиме дотриман­ня умов договору. Контроль щодо лікарських помилок залишається за МОЗом.

МЕДЗАКЛАДИ РЕОРГАНІЗУЮТЬСЯ У НЕКОМЕРЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА

Щоб підписати угоду з НСЗУ, медичні заклади певної території мають бути реорганізовані з бюджетних установ в комунальне некомерційне підпри­ємство («автономізація»).

За Законом №2002 пільговий режим автономізації діє до кінця 2018 року.

Дохід працівників медичного закладу після автономізації не буде прив’яза­ний до тарифної сітки. Розмір дохо­ду визначатиметься на контрактній основі.

Зарплата залежатиме від результатів переговорів лікаря та керівництва за­кладу — а вони від коштів, які лікар «приносить» медичному закладу, надаючи послуги самостійно чи ра­зом з іншими медиками. Це дозво­лить закладу мати гнучкий штатний розклад.

Скасовується постатейне кошторисне фінансування, комунальне некомер­ційне підприємство саме вирішува­тиме, на що витрачати гроші. Заклад працюватиме з банком, а не казна­чейством, це спрощує та пришвид­шує фінансові та бюрократичні процедури.

Також договір з НСЗУ зможе підпи­сати лікар-ФОП. Необхідна умова для того, щоб НСЗУ підписала угоду із медичним закладом або ФОПом — відповідність табелю технічного оснащення, та іншим стандартам, закріпленим законодавством.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

В системі будуть зареєстровані всі медичні заклади, лікарі та паці­єнти, договори із НСЗУ та декларації вибору лікаря..

На етапі підписання декларацій з лі­карями в системі буде представлена первинна медична допомога: сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Коли пацієнти укладатимуть декларації із обраними лікарями, вони реєстру­ватимуть їх у системі. На базі цих да­них НСЗУ буде оплачувати лікарю ведення пацієнтів.

Comments