Сообщение без заголовка

опубліковано 13 січ. 2017 р., 23:14 ОМДЦ Чернівці

09.01.2017 року проведена нарада при головному лікареві з заступниками головного

   лікаря, зав. відділами та керівниками структурних підрозділів. Розглянуто наступні

   питання:

 -  Аналіз надання консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам та взаємозв’язок в

    роботі між відділами та лікувально-профілактичними закладами області.  

 -  Інформація про виконання листа Департаменту ОЗ №01.1/20 від 04.01.2017р., щодо    

    подання на затвердження  штатного розпису на 2017 рік.

 -  Інформація про виконання листа Департаменту ОЗ №01.1/16 від 04.01.2017р ,

    щодо надання паспорту бюджетної програми на 2017 рік .

 -  Інформація про виконання листа Департаменту ОЗ та №04/5 від 03.01.2017 «Про

    інвентаризацію транспортних засобів»

Comments