Сообщение без заголовка

опубліковано 27 лист. 2015 р., 06:02 ОМДЦ Чернівці

 

1. 23.11.2015 року проведена нарада при головному лікареві з заступниками головного

     лікаря, зав. відділами та керівниками структурних підрозділів.

Розглянуто наступні питання:

  - Аналіз надання консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам та взаємозв’язок в

    роботі між відділами та лікувально-профілактичними закладами області.  

  - Інформація про надання консультативно-діагностичної допомоги юнакам допризовного і

    призивного віку, резервістам, військовослужбовцям, мобілізованим та учасникам АТО.

   - Рішення апаратної наради від 05.10.2015 року «Про впровадження, повноту та якість

    виконання та дотримання локальних протоколів медичної сестри (акушерки, фельдшера)

    по догляду за пацієнтами та виконання основних медичних процедур, маніпуляцій у

    Вижницькому районі, Сторожинецькому районі, міській дитячій поліклініці та лікарні

    швидкої медичної допомоги»

  - Про застосування під час гігієнічної оцінки умов праці працівників, зайнятих на роботах

    із шкідливими і важкими умовами праці Гігієнічної класифікації праці за показниками

    шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та

    напруженості трудового процесу, затвердженої наказом МОЗ України від 08.04.2014р. № 248.

  - Інформація про виконання листів Департаменту охорони здоров’я  від 17.11.15р.

    № 01.2/4182 щодо надання переліку обладнання, яке планується для закупівлі у 2016 році.

Comments