Сообщение без заголовка

опубліковано 16 лют. 2015 р., 01:33 ОМДЦ Чернівці

1. 09.02.2015 року проведена нарада при головному лікареві з заступниками 

    головного лікаря, зав. відділами та керівниками структурних підрозділів.

Розглянуто наступні питання:

-  Аналіз надання консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам та

   взаємозв’язок в роботі між відділами та лікувально-профілактичними закладами 

   області.  

       -  Інформація про надання консультативно-діагностичної допомоги юнакам допризовного і

        призивного віку, резервістам, військовослужбовцям, мобілізованим та учасникам АТО.

     -  Інформація про подання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2014 рік

        по ф. № 10-ПІ в Фонд соціального захисту інвалідів.

     -  Інформація про подання звіту щодо кількості працівників, їхній якісний склад та

        професійне навчання за 2014 рік в Державне управління статистики.

     -  Інформація про подання звіту по кандидатах наук за 2014 рік по ф № КН в Державне

        управління статистики.

     -  Інформація про подання звітності по отриманню, використанню лікарських засобів та

        виробів медичного призначення, за рахунок централізованих поставок. 

     -  Інформація про проведення семінару для працівників медичної сфери «Дотримання

        законодавства про захист персональних даних у сфері охорони здоров’я» в рамках

        реалізації спільної програми Європейського союзу і Ради Європи «Зміцнення

        інформаційного суспільства в Україні»

Comments