Сообщение без заголовка

опубліковано 23 січ. 2018 р., 00:08 ОМДЦ Чернівці

Проведено нараду фінансово – економічної служби про затвердження Кошторису

       видатків по діагностичному центру на 2018 рік та початок роботи з Державним

       казначейством, щодо необхідних проплат для забезпечення медичного процесу .

 

Comments