Сообщение без заголовка

опубліковано 20 жовт. 2017 р., 01:51 ОМДЦ Чернівці

      1.Проведено  нараду   фінансово – економічної   та  інженерно- технічної  служби  по

         підведенню підсумків  проведення річної інвентаризації матеріальних цінностей, що

         обраховуються на балансі діагностичного центру.

 

      2.За рахунок  отриманих благодійних внесків від фізичних та юридичних   

         осіб сплачено  за  малоцінний медичний інвентар, матеріали для проведення

         поточного ремонту приміщень, господарські та електротовари, всього  на суму

        10,6тис.грн.

 

Comments