Сообщение без заголовка

опубліковано 27 січ. 2017 р., 04:31 ОМДЦ Чернівці

1. Проведено нараду фінансово – економічної служби, щодо введення в дію нового плану

    рахунків, згідно наказу  Міністерства фінансів України № 1203 від 31.12.2013 р. «Про  

    затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»

         

    2. За рахунок отриманих благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб закуплено

         розхідний матеріал для медичних обстежень на суму 4,1 тис.грн. 

Comments