Сообщение без заголовка

опубліковано 16 бер. 2015 р., 01:37 ОМДЦ Чернівці


13 березня 2015 року відбулося засідання комітету з конкурсних торгів №4/2 

Порядок денний:

1.     Внесення  змін до документації  конкурсних  торгів  по закупівлі  Код  ДК 016-2010 26.60.1 „Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне  устаткування” ( апаратура електродіагностична  - ультразвукова діагностична система – 1од.; ультразвуковий датчик -1 од.) ( оголошення про заплановану закупівлю № 051731  в бюлетені № 193(16.02.2015) від 16.02.2015р. вхідний номер: 15023WX221696)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін  до документації конкурсних торгів по закупівлі

Код ДК 016-2010 26.60.1 - Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування ( апаратура електродіагностична  - ультразвукова діагностична система – 1од.; ультразвуковий датчик -1 од.)

( оголошення про заплановану закупівлю № 051731

в бюлетені № 193(16.02.2015) від 16.02.2015р.

вхідний номер: 15023WX221696)

 

 

         Відповідно до рішення  комітету з конкурсних торгів Чернівецького обласного медичного діагностичного центру  (протокол № 4/2 від  13.03.15р.)   внесено зміни до документації конкурсних торгів по закупівлі  «Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування (апаратура електродіагностична - ультразвукова діагностична система – 1од.; ультразвуковий датчик -1 од.) :

1. Розділ  V. «Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця» , Пункт 3. «Інша інформація»   доповнити:

 підпунктом 13 « Оригінал або нотаріально посвідчена копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення у сфері державних закупівель, виданої уповноваженим органом.»

2.   Розділ  IV «  Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» викласти у наступній редакції:

 п.1 «Спосіб,місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів»: кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів(дата,час)  викласти в наступній редакції  : 30.03.2015р. до 9-00год за к.ч.

 Пропозиції конкурсних торгів,отримані замовником після закінчення строку їх подання ,не розкриваються і повертаються учасникам,що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

            п.2 « Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів :  дата  та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  викласти в наступній редакції:   30.03.2015р. о 10 год. 00хв. за к.ч.

            До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

 

Comments