опубліковано 12 жовт. 2012 р., 03:15 ОМДЦ Чернівці

На виконання листа ГУОЗ №03/1067 від 29.03.2012 р. надана інформація щодо заборгованості по заробітній платі та іншим соціальним виплатам, платежам до Пенсійного фонду та інших соціальних фондів.

На виконання наказу обласного управлiння охорони здоровя № 243 вiд 04.07.2000 року "Про впровадження рейтингової  оцiнки  дiяльності закладiв охорони  здоров’я областi" надана iнформацiя про показники рейтингової оцiнки дiагностичного центру на 01.10.2012р..

На виконання листа ГУОЗ №60 від 06.02.2012р. «Про затвердження плану заходів щодо економного й раціонального використання коштів та здійснення видатків лікувально-профілактичними закладами області у межах наявного фінансового ресурсу на 2012 рік» надана інформація, щодо виконання затверджених заходів.

Comments