Оголошення

опубліковано 30 серп. 2019 р., 04:15 ОМДЦ Чернівці

1. Проведено нараду фінансово – економічної, бухгалтерської служби щодо зведення

       результатів інвентаризації матеріальних цінностей що знаходяться на балансі

       діагностичного центру.

  

   2. За рахунок отриманих благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб придбано 

       малоцінний медичний інвентар, проведення програми між лабораторних порівнянь, 

       всього на суму 17,3 тис.грн. 

Comments