Консультація генетика

 
Консультація генетика – спеціалізована допомога населенню по попередженню в сім’ї хворих зі спадковою патологією ,яке проводиться досвідченими лікарями генетиками . Згідно сучасним уявленням МГК – це комунікативний процес, в результаті якого активно зацікавлені пацієнти (або їхні родичі), зі спадковими захворюваннями получають дані про характер даного захворювання: а також методах його попередження та лікування.
Консультацiя акушер-гiнеколога (генетика). Здійснює консультативний прийом (осіб) з підозрою на генетично зумовлену патологію. Особи усіх вікових категорій в яких встановлена чи підозрювана спадкова хвороба в сім’ї – народження дитини з вродженою вадою розвитку, затримка фізичного розвитку або розумова відсталість у дитини; аномалії статевого дозрівання; сім’ї з репродуктивними втратами (повторні спонтанні аборти, викидні, мертво народження; виявлення патології в ході скринінгових програм), безпліддям; вагітні з підвищеним ризиком виникнення у дитини спадкової та вродженої патології для проведення неінвазивної та інвазивної діагностики ; особи з мультифакторіальною патологією; особи ,які вступають в шлюб; кровноспоріднені шлюби; вплив відомих або можливих шкідливих чинників під час вагітності.) Розрахунок індивідуального ризику народження з генетичною патологією.
Консультацiя педiатра-генетика - консультативна допомога дітям всіх вікових категорій .Виявлення вродженої , набутої та спадкової патології. Здійснення диспансерного нагляду,лікування, вчасного скерування для хірургічної корекції тої чи іншої патології у дитини.
 Дослідження проводять лікарі   Коба Оксана Петрівна, Максіян Ольга Іполитівна, Полякова Галина Зиновіївна, Урсулян Інна Григорівна.

 

Кабінети 403, 404, 409.